Nieuw Aalsmeer

Project: Future Living Aalsmeer

Aangedragen door: Nieuw Aalsmeer

Wat houdt het project in

De woningmarkt zit vast, ook in Aalsmeer. Woningen zijn schaars en vooral steeds duurder. Vooral voor jongeren heeft dit veel impact. Ze moeten gedwongen langer thuis blijven wonen, of er voor kiezen buiten de eigen gemeente te zoeken naar woonruimte. Maar jongeren zijn juist belangrijk in een gemeenschap, zeker in die van ons waar heel veel jongeren zich vrijwillig inzetten voor veel goede zaken.

Nieuw Aalsmeer ziet een oplossing in duurzame flexible en betaalbare woningen. Kleinere woningen die al dan niet tijdelijk op anders wellicht ongebruikte stukken grond gebouwd kunnen worden. Tiny houses. Tiny houses zijn relatief kleine maar slimme en duurzame woningen die vaak ook tijdelijk geplaatst kunnen worden. In het bouwbesluit zijn dit soort woningen niet meegenomen dus de oplossing ligt voor gemeentes niet voor de hand.

Maar wat als we dit samen, met inwoners zelf, op de kaart kunnen zetten? Wij vroegen hier eerder wie er ook geïnteresseerd waren. Net als naar mogelijke lokaties. Het resultaat was overweldigend; Zestien mogelijke lokaties en meer dan honderd geïnteresseerden.

Wat gaan we doen?

Uit de voordracht van Hugo van Luling op onze bijeenkomst 3 November, bleek wel dat er geen overeenstemming is tussen het Rijk, de provincie en de gemeente als het gaat om regels voor het bouwen van een Tiny House. Toch zijn er gemeentes die er een eigen regeling voor hebben. Daar zitten mogelijkheden.

1. We gaan woensdag 24 november met een paar mensen bij elkaar zitten om een voorstel te maken naar de gemeente. We willen een soort kaderregeling voorstellen waardoor het voor iedereen makkelijk wordt om een vergunning te krijgen. Als je dan aan die voorwaarden voldoet hoef je niet door een hele toelatingsprocedure. 

2. Voorstel naar de gemeente brengen, Steun zoeken bij politieke partijen en de betreffende wethouders.

3. We onderzoeken welke locaties binnen de regelingen (Inrichtingsbesluit Schiphol) vallen en waar dus in principe (tijdelijk) een huisje zou kunnen komen.

4. Bij  elkaar brengen van alle mensen die een initiatief willen opzetten.

5. Alle plannen in één keer naar de gemeente sturen en afwachten wat de reacties zijn.
Na elke stap brengen we jullie weer op de hoogte.

Het doel is om zoveel mogelijk uitgewerkte realiseerbare plannen aan de gemeente aan te kunnen bieden. Zodat er op korte termijn daadwerkelijk met bouw begonnen kan worden.

Ook helpen?

Ook meedoen? Geef je hier op of via nieuwaalsmeer@gmail.com.  Behalve lokaties voor mogelijke (tijdelijke) bouw zoeken we mensen die kunnen helpen een sluitend plan te maken voor de lokaties. (per lokatie)

Hoe staat het er voor

De laatste ontwikkelingen in dit project lees je hier terug.

Wat hebben we nodig

  • Mensen die expertise hebben in het bouwen van duurzame woningen en of tiny houses.
  • Mensen die expertise hebben in de bouw of bouwprojecten.
  • Geïnteresseerde projectontwikkelaars of bouwbedrijven die dit graag zouden willen helpen realiseren.
  • Iedereen die creatief en slagvaardig is en kan helpen met uren om dit project onder de aandacht te brengen.
  • Een goede locatie. (zie fotochallenge)

Ik wil graag meehelpen aan dit project!