Nieuw Aalsmeer

Over ons

Een toekomstbestendig dorp

Stichting nieuw Aalsmeer, voor duurzame projecten en burgerinitiatieven die onze gemeente toekomstbestendig maken 

Een toekomst bestendig, duurzaam en biodivers Aalsmeer en Kudelstaart gaat meer dan alleen over losse bouwprojecten, een bomenbeleid of meer zonnepanelen.

Het is een gemeente die over 2 a 3 generaties nog de moeite waard is om in te wonen. Waar onze kinderen en kleinkinderen groot kunnen worden. Waar we ons water en de natuur centraal centraal hebben staan.

Dat betekent veel verder kijken dan de huidige projecten die de gemeente nu op stapel heeft staan, en juist ook op korte termijn actie ondernemen.

Samen en van onderaf!

Elke beweging helpt, je staat niet alleen.

Heb jij ook wel eens het gevoel dat je alleen staat in het belang van een wereld die er in de toekomst ook nog toe doet? Gelukkig gebeurd er al heel veel!

Het gaat dan ook niet zozeer over wie wij zijn, maar over het platform dat we willen neerzetten. Nieuw Aalsmeer, een platform waar iedereen kan bijdragen aan een duurzaam, flexibel en toekomstbestendig Aalsmeer. Want samen bereik je veel meer dan alleen. Ons doel is dan ook; verbinden en bij elkaar brengen. Want hoe meer kennis, expertise, creativiteit en middelen, hoe sneller we ook echt verandering kunnen realiseren! En daar gaat het ons om. 

Help ook mee!

Help mee! Draag ideeën aan, kijk welke projecten er hulp nodig hebben, en denk mee over een Nieuw Aalsmeer.

Wij werken samen met wijkraden, experts op het gebied van groen, financiering, biodiversiteit en energie. Wij zijn een groep vrijwilligers die elkaar gevonden hebben in onze passie voor een toekomstbestendige omgeving, of dat nou groen, mobiliteit of water is. Alleen als we dingen doen, komen we verder. Dus wil je ook bijdragen? Denk, lees of doe mee!

We hebben een groep op Facebook waar je actief kunt meepraten en lezen op lopende projecten. Dat kunnen projecten van onszelf zijn of die van andere groepen en initiatieven die we steunen met aandacht en of kennis. Je hoeft echt geen groene vingers te hebben; organiseren, expertise, schrijven er is meer dan alleen groen. 

👨‍👩‍👧‍👦 Heb je zelf een idee of wil je op een andere manier helpen? Ook dat kan. Hier is de link voor de Facebook Groep

👩🏽‍💻Verder kun je je hier aanmelden als je ook een idee, of initiatief of groep vrijwilligers hebt of bent waar we aandacht aan kunnen besteden.

📩 Stuur ons een mail via  nieuwaalsmeer@gmail.com

Onze Visie

GROEN

Meer biodiversiteit, grotere oppervlakte groene ruimte, meer
waterberging, lange termijn visie, klimaatadaptatie als leidraad.

Laat bewoners meepraten en beslissen over de groene ruimte.
Zorg voor betrokkenheid en geef ruimte aan zelf doen en lokaal
initiatief

Maak gebruik van lokale kennis! wijkraden, dorpsraden, groene
(kennis)organisaties

 

WATER

We willen ons laten leiden door kennis over wateroverlast en water tekort en daar ook praktische acties op ontwikkelen

De Stichting Nieuw Aalsmeer respecteert het water beleid van de waterschappen en de gemeente en de provincie maar neemt ook de ruimte om een dwarse aanpak op te pakken als dat beter is voor het dorp en de regio.

 

MOBILITEIT / VERVOER

Auto delen, e-mobliteit, verdienen in alle beleidsplannen aandacht. Ook de realisering van Buurt batterijen kan hier een rol spelen

Op langere termijn aansluiten op tram/metro
opties in MRA.

Meer thuiswerken, spreiding van verkeer (tijdstippen) kunnen helpen onze regio kwa bereikbaarheid te verbeteren. Die aandacht moet in nieuwe bouwgebieden in ons dorp ook worden meegenomen.

WONEN / ENERGIE

We moeten duurzaam, groen en flexibel bouwen. Maatwerk voor jong en oud.  

Hoe kunnen we ook bij bestaande bouw duurzaamheid stimuleren? Ook in Aalsmeer moet nog veel gebeuren op het gebied van klimaat en energie. 

Een andere kijk op afval, en stimulering hergebruik. Kringloop