Nieuw Aalsmeer

Burgerinitiatief FlexWonen van Nieuw Aalsmeer wordt goed ontvangen.

Het initiatief van Nieuwe Aalsmeer om Flexwonen mogelijk te maken in de gemeente Aalsmeer loopt voorspoedig. Na 3 november is er veel gebeurd. Er is uitgezocht wat er binnen de huidige regelgeving mogelijk is en dat is netjes in een notitie opgenomen. Deze notitie krijgt de vorm van een beleidsvoorstel en zal in de gemeenteraad worden ingebracht om een eerste stap te maken naar het realiseren van 500 tot 1000 FlexWoningen binnen de gemeente. Nieuw Aalsmeer heeft de afgelopen weken diversen informatieve gesprekken gevoerd met de fracties van de politieke partijen in Aalsmeer. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden om het burgerinitiatief breder gedragen te krijgen. Aan de hand van een samenvatting van de notitie met daarin de belangrijke uitgangspunten is er gesproken met op dit moment bijna alle politieke partijen uit de Gemeenteraad. Met een aantal partijen en met het College van B&W staan nog afspraken in de planning. Nieuw Aalsmeer wil met dit initiatief “FlexWonen” de weg te openen om op korte termijn 500 tot 1000 woningen te realiseren.

Het mag, dus het kan

Op dit moment is het mogelijk om ook binnen de LIB3 zone, onder voorwaarden, tijdelijke
woningbouw toe te staan. De gemeente kan binnen de Wet Ruimtelijke Ordening, tijdelijke
bestemmingswijzigingen doorvoeren. Dat betekent dat we daarmee in ieder geval voor 15 jaar op een groot aantal locaties binnen de gemeente aan de slag kunnen. Dit biedt op korte termijn een prachtige oplossing om iets te doen aan de enorme behoefte aan woonruimte.


Veel potentiële locaties

Dat betekent dat er binnen de gemeente een aantal locaties kunnen worden benut die in grootte variëren van 1 tot 100 FlexWoningen. Om te voorkomen dat er een rommelige en niet controleerbare situatie ontstaat heeft Nieuw Aalsmeer een aantal randvoorwaarden ingebouwd waardoor de gemeente al in de aanvraag een aantal zaken borgt. Bijvoorbeeld de maximale oppervlakte van de FlexWoning, de grootte van het perceel, de maximale hoogte, bereikbaarheid, mate van duurzaamheid/energiezuinigheid etc. Bij een cluster van meerdere FlexWoningen, bijvoorbeeld bij meer dan 5 woningen, kan de gemeente een Beeldskwaliteitsplan vragen, waarbij in het voorstel rekening wordt gehouden met voldoende groen en ruimte. Binnen het huidige beleid moet een woning ook altijd aangesloten zijn op de nutsvoorzieningen, dat kan bij Flexwonen ook anders uitpakken. Hierbij geldt het zogenaamde Gelijkwaardigheidsprincipe. Als de aanvrager kan aantonen dat er een goed alternatief is voor een elektriciteitsaansluiting d.m.v. zonnepanelen en een accu is die aansluiting niet vereist. Ook aansluiting op een riool kan op een gelijkwaardige manier worden opgelost. In de gesprekken met de politieke partijen zijn juist die toetsingskaders het onderwerp van gesprek.


Ruimtelijke ordening

In de gesprekken komen niet alleen deze technische en RO-vraagstukken aan de orde. Bijvoorbeeld ook dat FlexWonen op sommige plekken achter het lint zou moeten kunnen en dat er dus veel mogelijkheden liggen in oude kassengebieden waar geen toekomst meer in zit binnen het huidige bestemmingsplan. Er zijn genoeg plekken in Aalsmeer te vinden waar het onkruid in de kassen tot aan het dak groeit en waar een groot deel van de ruiten eruit liggen. Deze locaties kun je ook met een andere bril bekijken. Er zouden bijvoorbeeld tijdelijke woningen voor jongeren achter de woning van pa en ma tot de mogelijkheden gaat behoren. Voor Aalsmeerders met een grote tuin zou dit, met opgroeiende jongeren in huis waar nu binnen Aalsmeer geen betaalbare woning te vinden is, een groot probleem kunnen oplossen. Omgekeerd kan er straks een woningruil tussen ouders en kinderen komen en kan de FlexWoning gebruikt worden als “aanleuningwoning voor ouderen”. Alle partijen waarmee Nieuw Aalsmeer gesproken heeft zien dit als een mooie kans en dat is een zeer positieve insteek voor dit burgerinitiatief. Al pratende begint het initiatief te leven en komt de realisatie van FlexWonen dichterbij.

Visie en voorbeelden

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn al goede voorbeelden te vinden van FlexWonen. In het voorjaar wil Nieuw Aalsmeer voor de raadsleden een excursie organiseren naar een mooi voorbeeldproject van 100 woningen in Alphen a/d Rijn. Ook zal Nieuw Aalsmeer aan de hand van dit voorbeeld een ontwerp maken voor een vergelijkbare locatie binnen de gemeente Aalsmeer.

Meld je aan.

Voor al deze initiatieven zoekt Nieuw Aalsmeer enthousiaste mensen die ons kunnen helpen deze initiatieven verder te ontwikkelen. Meld je aan bij nieuwaalsmeer@gmail.com of via het aanmeld formulier hier op de site bij het project Future Living.

2 reacties

  1. Beste initiatiefnemers, Geachte heer/mevr.

    Bij deze willen wij ons aanmelden om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen,verder hebben wij een geschikte locatie van 20.000m2 waar zeker 5000m2 vrij is en aan het water ligt. Gelegen aan de Oosteinderweg 291 A .Water , riool, electra aanwezig.

    vr gr,
    Svend Visser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *