Burgerinitiatief FlexWonen van Nieuw Aalsmeer wordt goed ontvangen.

Het initiatief van Nieuwe Aalsmeer om Flexwonen mogelijk te maken in de gemeente Aalsmeer loopt¬†voorspoedig. Na 3 november is er veel gebeurd. Er is uitgezocht wat er binnen de huidige regelgeving¬†mogelijk is en dat is netjes in een notitie opgenomen. Deze notitie krijgt de vorm van een¬†beleidsvoorstel en zal in de gemeenteraad worden ingebracht om […]

FlexWonen ook opgenomen in regeerakkoord.

Stichting Nieuw Aalsmeer, het burgerinitiatief om FlexWonen in Aalsmeer bespreekbaar te maken, is voortvarend van start gegaan na de eerste bijeenkomst in IKC Triade op 3 november j.l. . De groep is daarna afgelopen maanden nu al een aantal keer bij elkaar gekomen en werkt op dit moment met hulp van een aantal externe experts […]