Nieuw Aalsmeer

FlexWonen ook opgenomen in regeerakkoord.

Stichting Nieuw Aalsmeer, het burgerinitiatief om FlexWonen in Aalsmeer bespreekbaar te maken, is voortvarend van start gegaan na de eerste bijeenkomst in IKC Triade op 3 november j.l. . De groep is daarna afgelopen maanden nu al een aantal keer bij elkaar gekomen en werkt op dit moment met hulp van een aantal externe experts aan een Beleidsnotitie. Deze notitie hoopt de groep in de 2e helft van januari aan te kunnen bieden aan de lokale politiek. Naast het schrijven van deze beleidsnotitie zijn er ook al vele gesprekken geweest en gaande met grondeigenaren die ook willen aansluiten bij dit initiatief. Het onderwerp begint te leven in Aalsmeer. 

In de eerste bijeenkomst sprak men bij Nieuw Aalsmeer over Tiny Houses. Ondertussen is dat omgebogen naar FlexWonen, mede omdat er verschillende stimuleringsnotities van de Provincie Noord Holland en ook van het Ministerie van Binnenlandse zaken liggen waarbij men spreek van FlexWonen. Met FlexWonen wordt gedoeld op verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen. Kenmerkend is het tijdelijk karakter van tenminste één van de volgende aspecten: 1) De woning zelf; 2) De bewoning (via het gebruik van een tijdelijk huurcontract); 3) Of het tijdelijk gebruik van de locatie waarop een woning wordt geplaatst. 

Het recente regeerakkoord zegt o.a. over Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: We versnellen de woningbouw tot rond de 100.000 woningen per jaar. Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Het streven is om ook 15.000 tijdelijke ( zgn FlexWoningen) te bouwen. Het rijk neemt tevens de verantwoording door met regionale afspraken over tijdelijke woningen de druk van de gemeenten te verlichten.  Procedures voor het plaatsen van tijdelijke woningen worden verder vergemakkelijkt. Bovenstaande opmerkingen geeft het team van Stichting Nieuw Aalsmeer een extra stimulans om FlexWonen in Aalsmeer op de agenda te krijgen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *