Nieuw Aalsmeer

Die flex woningen, hoe zit t daar eigenlijk mee?

Herinner je je het nog? In 2021 organiseerden we een verkennende bijeenkomst om interesse te peilen onder de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart voor flexwoningen. Dit zijn kleinere, duurzame woningen die met minimale aanpassingen tijdelijke woonruimte kunnen bieden. Vooral jongeren die graag in de buurt willen blijven, ondervinden de gevolgen van een steeds krapper wordende woningmarkt. De bijeenkomst bleek een succes te zijn. Zowel woningzoekenden als mensen met geschikte locaties meldden zich aan, evenals investeerders en bouwers.

Ons doel was om een kader op te stellen voor zowel de gemeente als aanvragers, zodat zowel de gemeente als aanvragers snel konden schakelen om die tijdelijke woonplekken mogelijk te maken. De start ging lekker (check onze vorige updates), en ook de gemeente toonde interesse. Na overleg met de betrokken partijen leek iedereen het erover eens te zijn: dit is een goed idee voor onze gemeente. Vanuit Nieuw Aalsmeer hebben we een beleidsstuk geschreven met een aantal randvoorwaarden en kenmerken om zo het kader helder te definiëren. (Lees hier meer over deze stap). We deden ook research naar verschillende soorten locaties, elk met zijn eigen regelgeving:

  • LIB-zones: In Aalsmeer hebben we te maken met zogenaamde LIB-zones, gerangschikt op geluidsoverlast van Schiphol, wat bepaalt of en hoeveel er mag worden gebouwd.
  • Lintbebouwing: Verder hebben we te maken met lintbebouwing in onze gemeente en bevinden we ons in een zone waar natuur ook echt natuur moet blijven.
  • Aantal woningen en soort locatie: Ten slotte kijken we naar de hoeveelheid woningen op een locatie. Is dit een particulier die één of twee ruimtes wil voor familieleden? Of een kweker die graag ruimte wil bieden aan twintig woningen totdat er een andere invulling is voor het gebied?

Met die info dienden we een voorstel in bij de gemeente om samen de regels te bepalen voor die flexwoningsaanvragen. Die moesten dan snel door de goedkeuringsprocessen kunnen. Er werd ons door de gemeente ook een ambtenaar toegewezen om dit verder te loodsen.

Waarom duurt het dan zo lang?

We zaten vast in een web van regels tussen de provincie, de gemeente, Schiphol, en die nieuwe omgevingswet. Plus, vergeet corona en wat wisselingen in ambtenaren en raadsleden niet. Uiteindelijk vroeg de gemeente ons om niet alleen met kaders te komen, maar met een concreet plan. Omdat het maar niet duidelijk werd waar precies de struikelblokken lagen, leek dit de enige oplossing om uit de impasse te komen. Op basis van dat plan zouden we een daadwerkelijke aanvraag kunnen indienen en doorpakken met een volgende stap. Dat betekende dat we op zoek moesten naar een locatie, een visuele en planmatige uitwerking, en de financiering uitzoeken.

Aangezien we al onderzoek hadden gedaan naar de verschillende mogelijkheden tussen de locaties, verschillen in LIB-zones en verschillen in grootte en aantal woningen, besloten we dat we alleen goede kaders konden neerzetten als we juist die verschillen in kaart brachten. Dus gingen we in gesprek met geïnteresseerde locatiehouders. Samen met hen en experts op het gebied van bouwen en financieren werkten we uiteindelijk drie plannen uit:

  1. Een privé locatie met twee woningen voor nog inwonende kinderen.
  2. Een locatie met twintig woningen in een gebied met bouwbeperkingen vanwege Schiphol en natuurindicaties.
  3. Een locatie met twintig of meer woningen.

Deze concrete aanvragen hebben we ingediend bij de nieuwe omgevingstafel van de gemeente. De gemeente nam de leges voor de aanvragen op zich, omdat ze dit concept graag verder willen helpen. Zo kunnen we samen leren hoe we niet alleen deze, maar ook toekomstige aanvragen zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen.

Hoe gaat het nu?

Momenteel liggen de plannen bij de gemeente en de omgevingstafel. Als de papieren route klaar is, kunnen de plannen voor politieke goedkeuring naar de gemeenteraad. En daarna?

Dan kunnen de locatiehouders, die samen met ons veel werk en onderzoek hebben verricht om deze plannen te maken, daadwerkelijk aan de slag om deze woningen te realiseren. Wij gaan dan verder met het samenstellen van de kaders, inzichten en voorwaarden van de gemeente om het pad vrij te maken voor anderen die ook flexwoningen willen bouwen in onze gemeente. En we willen alle kennis en ervaringen delen, natuurlijk!

Misschien niet zo snel als we hoopten, maar we komen er wel. Check onze website Insta of Facebook voor updates, want als de goedkeuring er is, gaan we gas geven. We gaan in elk geval onze regels met jullie delen, zodat iedereen die hierin geïnteresseerd is, een succesvolle aanvraag kan doen. En we hebben met veel mensen gepraat, dus we kunnen geïnteresseerden koppelen aan de juiste experts. Let’s go! 🚀

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *