Nieuw Aalsmeer

Wethouders en Nieuw Aalsmeer constateren:

Provincie is de grootste hindernis voor FlexWonen
De gemeente en Nieuw Aalsmeer starten een pilot voor de provincie.


Eigenlijk wil iedereen in de gemeente Aalsmeer graag FlexWoningen. Nieuw Aalsmeer
interviewde alle fracties en had een gesprek met de wethouders Kabout en van Rijn over het
initiatief om locaties in Aalsmeer geschikt te maken voor FlexWonen. De conclusie van beide
wethouders was dat verschillende eerdere pogingen waren ondernomen om bouwlocaties
goedgekeurd te krijgen door de provincie maar dat iedere keer de zaken afketsten op
dezelfde argumenten.


Drie belangrijke argumenten


Ten eerste, bouwen in een LIB-4-zone is (was) niet mogelijk. Daar is verandering in gekomen,
tijdelijke bebouwing wordt nu onder voorwaarden toegestaan. Hier kunnen we met
FlexWonen een opening vinden en een goed voorstel maken. Ten tweede is de provincie
tegen het lukraak neerzetten van plukjes woningen zonder dat er een visie achter zit, de
zogenaamde verrommeling. De gemeente Aalsmeer heeft echter voor alle gebieden in
Aalsmeer bestemmings-of omgevingsplannen waar wel degelijk mogelijkheden liggen om
plaatselijk kleine woonkernen in te richten. De kunst is nu met een voorstel te komen waarin
de provincie zich kan vinden. Ten derde, en dat is het grootste struikelblok voor de
gemeente Aalsmeer, is er de eis dat de biodiversiteit nooit mag afnemen in het plangebied.
Dit is een zeer strenge eis van de Provincie en er wordt goed op toegezien dat deze eis
gehandhaafd wordt. Ook binnen de Metropool Amsterdam wordt veel gekeken naar natuur
en biodiversiteit, terecht omdat anders de omgeving rond Amsterdam en zeker rondom
Schiphol helemaal vol komt te staan met grijze blokkendozen waar feitelijk niemand op zit te
wachten. In dit kader is bijvoorbeeld het ontwikkelen van toegankelijke natuur een
belangrijk beleidsprincipe.


Biodiversiteit


Met name op dit derde argument van biodiversiteit gaat Nieuw Aalsmeer een voorstel
maken. De gemeente Aalsmeer wil een ambtenaar aan de Stichting toewijzen om op die
manier precies te kunnen inspelen op de bezwaren die tot nu toe door de Provincie zijn
opgeworpen. Nieuw Aalsmeer gaat van een aantal interessante locaties een foto/film
impressie maken die ingaat op de biodiversiteit. Het wordt een nul-meting om aan te tonen
dat de manier waarop we in Aalsmeer aan FlexWonen gaan doen alleen maar de
biodiversiteit ten goede gaat komen. In samenwerking met de Vlinderstichting kunnen er
biotoopbeschrijvingen worden gemaakt en hebben we een uitstekende uitgangspositie. In
de gebieden waar we op mikken is er veelal een biodiversiteit van Bramen/Brandnetels of
drie soorten gras in een weidelandschap. Daar moet zeker winst te boeken zijn.


Ecologische wonen

Bovendien is het idee van Nieuw Aalsmeer om binnen de bebouwde kom een nieuwe
Ecologische structuur te maken. De gekozen gebieden zijn zo gesitueerd dat er een
ecologische verbinding komt tussen Amsterdamse Bos en de Westeinderplas. De clusters
FlexWoningen zullen op strategische afstanden van elkaar worden gerealiseerd. Dit principe
wordt door de Provincie Noord-Holland al gepropageerd langs de Ecologische
Hoofdstructuur die via de Ringvaart Haarlemmermeer gaat. De Stichting de Bovenlanden
past dit principe al op meerdere plaatsen toe. Deze zogenaamde stepping-stones zijn een
soort rust- en verblijfplaats voor een divers aantal vogels en zoogdieren en vormen
uiteindelijk de mogelijkheid om van het ene natuurgebied, het Amsterdamse Bos, te
migreren naar een ander (Westeinderplassen).


Duidelijke randvoorwaarden


Uiteindelijk zal er een aantal randvoorwaarden worden geformuleerd die moeten
garanderen dat er FlexWoningen in Aalsmeer kunnen worden geplaatst. Voorwaarden die
hopelijk door de Provincie worden geaccepteerd en die voor Aalsmeer een groot aantal
nieuwe woonruimtes moet gaan opleveren. Deze voorwaarden worden dan toepasbaar op
alle locaties waar initiatieven worden ontwikkeld voor FlexWonen in Aalsmeer en
Kudelstaart, d.w.z. tijdelijke bewoning voor een periode van 10 tot maximaal 15 jaar. Het
netto bewoonbaar oppervlak is 50 m 2 en de voorwaarden van de Provincie worden dan van
toepassing. Op die manier kunnen ook de kleinere locaties van 1 tot 3 woningen op kleinere
percelen worden gerealiseerd.


Conclusie; een gezamenlijke pilot


Samen staan we sterk. De gemeente stelt de expertise van het ambtelijk apparaat ter
beschikking zodat Nieuw Aalsmeer een passend voorstel kan gaan maken. Dat zal zo snel
mogelijk aan de provincie worden aangeboden. Aan de slag. Ideeën of helpende handjes?
Mail naar nieuwaalsmeer@gmail.com of bezoek de website www.nieuwaalsmeer.nl

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *