Nieuw Aalsmeer

Meer biodiversiteit in de berm

Een nieuw maaibeleid in Aalsmeer en Kudelstaart


In 2022 heeft de Gemeenteraad het College in een motie opgeroepen met een voorstel te komen voor een nieuw ecologisch maai- en bermbeheer. Dat wil zeggen dat bij het maaien rekening gehouden wordt met het leven van dieren en planten door minder te maaien en maaisel af te voeren. Het College van B&W heeft De Meerlanden opdracht gegeven dit nieuwe maaibeleid uit te werken en met een voorstel te komen. De Meerlanden heeft op haar beurt de Natuurgroep Aalsmeer en een vertegenwoordiging van het wijkoverleg uitgenodigd mee te denken. 

Hulp van de Natuurgroep


De Natuurgroep heeft haar ideeën uitgelegd. Deze komen er op neer om te maaien en het maaisel af te voeren dus niet meer klepelen en het fijn gemalen gras laten liggen, slechts 1 tot 2 maal per jaar maaien, gebruik van licht materieel om bodem(-leven) te sparen, het frequent maaien van een 1-meter strook langs voet- en fietspaden en de eerste maaironde niet eerder dan eind juni.


Samen is gekeken naar een ecologisch lint door Aalsmeer en Kudelstaart waar het aangepaste beleid gaat zorgen dat insecten, vogels, kleine zoogdieren en inheemse bloemen en planten beter tot hun recht komen.
Voorwaarde voor een goed bermbeheer is verkeersveiligheid. Dat wil zeggen dat op kruispunten en uitritten het uitzicht niet belemmerd mag worden. Verder zal het onderhoud niet moeten leiden tot overlast bij de inwoners. De openbare ruimte (gazons e.d.) moet gebruikt kunnen blijven voor de functie die daar bedoeld is.

Uitvoering


In een Raadsbrief heeft het College de Gemeenteraad geïnformeerd dat zij dit nieuw maaibeleid gaat toepassen in een aangewezen gebied/lint van Kudelstaart tot in de Schinkelpolder. Maaien i.p.v. klepelen is duurder en vereist andere apparatuur. Het College geeft aan dat de uitbreiding van de proef binnen het beschikbare budget plaats kan vinden. Ecologisch bermbeheer vereist een lange adem. Door het afvoeren van het maaisel, verarmt de grond op den duur en krijgen andere bloemen dat brandnetels en fluitenkruid kans zich te ontwikkelen. Het resultaat zal echter pas na enkele jaren zichtbaar zijn. In ieder geval zullen insecten en vogels de gemeente dankbaar zijn voor deze beleidswijziging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *