Nieuw Aalsmeer

Het aantal locaties waar huizen gebouwd kunnen worden, wordt steeds kleiner. Voor ons is het daarom van belang dat als er gebouwd wordt, er goed nagedacht wordt over de duurzaamheid. Voor wat betreft project Hoofdweg-Zuid, wij denken graag mee om dit project op een realistische manier duurzamer en groener te maken.

Van kassengebied naar duurzame woonwijk

Deze mooie impressie (foto hierboven) vonden wij een aardig beeld bij de ontwikkelingsschets van de ontwerp startnotitie Hoofdweg-Zuid in Kudelstaart. Van voormalig kassengebied tot een duurzame woonwijk, wordt er geschetst. Daar heeft Nieuw Aalsmeer wel wat mee!

Vanuit onze visie om verduurzaming en vergroening mee te helpen vormgeven in Aalsmeer, delen we hier onze kritiek en vooral ook suggesties. We zitten te springen om woningen voor jong en oud in onze gemeente. Goed plan dus om die transitie vorm te geven. Na de informatieavond op 7 juni die een goed beeld leverde van de plannen komen we met een aantal realistische toevoegingen en of aanpassingen. Nieuw Aalsmeer vraagt om een meer duurzame, creatieve en sociale invulling. Alle woningen zoveel als mogelijk zon georiënteerd. Variatie ook voor Jongeren. 

Tiny houses en biodiversiteit

Nieuw Aalsmeer pleit voor Tiny houses en Wiki houses in het plangebied. Bouw zoveel als mogelijk woningen met hout. De goede ervaringen met zelf(af)bouw van woningen in Aalsmeer hierin opnemen.

Zorg ook voor een echt zichtbare en effectieve groene omgeving: huizen met zoveel mogelijk groene daken (biodiversiteit en watervasthoudend) en huizen met groene gevels. Zonder gas verwarmd, maar dan ook ‘zongekoeld’ (zonnepanelen, collectoren etc.)

De Klimaatadaptatie vormgegeven in groenzones met water opvang en opslag, zodat je regenwater weer kan gebruiken. Voor de groene inrichting ook richtlijnen voor maximum oppervlakte aan tegels in voor- en achtertuinen. Zorg voor ondergrondse afval opslag (containers). Halfopen verharding op parkeerplekken en openbare parkeerplekken overdekt met zonnepanelen. Leg dit ook in de richtlijnen vast. Misschien kan in het verlengde van de RES (Regionale Energie Strategie) ook deze woonwijk aangesloten worden op nog te realiseren wind en zonneparken buiten dit plangebied

En tenslotte veel bomen, langs watergangen met mogelijkheden voor verschillende dieren aan de walkanten.

Mobiliteit en infrastructuur

Aandacht voor passende energiezuinige straatverlichting (verkeers-aanbod afhankelijk).

Op het gebied van mobiliteit is het advies: maak het plangebied gereed voor elektrisch vervoer met laadpunten voor fiets en auto en koppel deze mogelijk met buurtbatterijen E-fietsenstallingen, en pakketbezorgingsunits in de buurt.

Veilige, vrij liggende fietsroutes hebben de voorkeur, wel groen, maar met een vrij uitzicht.

Nieuw Aalsmeer stelt voor om de sociale cohesie te bevorderen: maak de bouw van een buurtcafé mogelijk. Verbindt deze met de aanleg van 50 – 100 volkstuinen aan de rand van het plangebied in combinatie met een buurtkas en een toren (de stenen zijn er nog), waardoor een stuk cultuurhistorie wordt opgenomen in de buurt.

Tenslotte. De tweede super in Kudelstaart. De vraag is of deze echt bestaansmogelijkheid heeft, gezien de ontwikkelingen op het gebied van digitale boodschappen/levering aan huis. Als deze er toch moet komen: een volledig groene uitstraling: dak en gevel. Parkeren volledig onder zonnepanelen en zorgen voor veilige circulatie (niet twee keer fietsverkeer kruisen).

Denk ook mee! en laat een reactie achter.

Wij bieden de ontwikkelaar en de gemeente aan om aan de hand van deze post en jullie comments mee te denken bij de verdere vormgeving van dit plangebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *