Nieuw Aalsmeer

Kinderen en duurzaam denken

Wat houdt het in?

Nieuw Aalsmeer wil graag mèt kinderen initiatieven ontplooien, het gaat immers over hun toekomst.

Zonder kinderen geen duurzaamheid. Hoe nemen we nu besluiten die goed zijn voor de kinderen van
nu en hun kinderen? Wat als wij echt luisteren naar de kinderen van morgen? Jij was ook ooit de
toekomstige generatie! De ideeën van kinderen verdienen een volwaardige plek bij alles wat we doen in de samenleving.

Wat gaan we doen?

We willen met scholen en opvang duurzaamheidseducatie versterken en kinderen uitnodigen hun
toekomstvisie op een duurzame leefomgeving te beschrijven. ( we willen dit gaan publiceren, bijvoorbeeld wekelijks in de meerbode maar zover zijn we nog niet)
Stichting Nieuw Aalsmeer is ook lid geworden van de ministerraad van de toekomst; een landelijk
initiatief om op alle fronten te zorgen dat er niet meer korte termijn besluiten worden genomen.


Centraal staat de vraag : wat is de impact van een besluit, initiatief , voornemen voor de lange
termijn? Voor de kinderen van onze kinderen?

Hoe staat het er voor

Wat is er nodig?

  • Mensen die kunnen helpen met ontwikkelen van lesmateriaal of lesboxen
  • Investering om dit Aalsmeer breed uit te kunnen rollen
  • Ouders en of gemeenteraadsleden die hierin kunnen bijstaan

Ik wil graag meehelpen